banner3.png
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dankbar sinn…

D’Vakanz ass eriwwer. A mir konnte munch schéin Erliefnesser mat heem bréngen, déi äis och an nächster Zäit Erënnerung sinn un déi schéi Momenter, déi äis geschenkt waren. Aus menger Vakanz hunn ech e Gebiet matbruecht, dat ech hei wëllt mat Iech deelen :

Herr, wir sehen oft nur das, was uns bedrückt.

Öffne Du uns die Augen dafür

zu erkennen, wie Du uns segnest.

Herr, Du weißt, dass wir oft mürrisch sind

über das, was uns nicht gelingt;

dränge uns, dass wir uns an all das erinnern,

was Du schon hast gelingen lassen.

Herr, wir stehen manchmal in der Gefahr,

mit dem, was wir empfangen haben oder besitzen,

nicht zufrieden zu sein.

Verzeih uns solche Gedanken, die Dich,

den Geber aller guten Gaben, beleidigen.

Lehre uns, die uns anvertrauten Gaben zu erkennen

und sie zu Deiner Ehre zu gebrauchen.

Herr wir leben unter den Menschen unserer Umgebung

immer zwischen Lob und Kritik.

Hilf uns, dass wir uns ganz an Dich binden.

Dann bewahrst Du uns bei allem Lob vor Hochmut,

bei aller Kritik vor Resignation.

Herr wir vergessen so oft, für all das Gute zu danken,

das Du uns schenkst.

Lass uns dankbar werden für jeden Tag,

an dem Friede ist,

für das tägliche Brot, mit dem Du uns sättigst,

für liebe Menschen, die um uns sind,

für das Zuhause, in dem wir Heimat haben,

für die Brüder und Schwestern im Glauben,

die mit uns von Deiner Wirklichkeit leben

und mit uns unterwegs sind hin zu Dir.

 

Paul Toaspern

 

Merci soen – dat geet ëmmer méi an eiser Wuelstandsgesellschaft verluer. Alles ass sou normal ginn. Awer wann ech un all déi Mënschen denken, deenen et net sou gutt geet wéi mir ; déi a Géigenden op d’Welt komm sinn, wou grouss Aarmut ass ; déi un eis Dir uklappe fir eragelooss ze ginn, well si bei sech net méi liewe kënnen… - jo da muss ech dankbar sinn, datt ech hei gebuer sinn an da muss ech opsinn fir vun deem, wat mir geschenkt ass ze deelen.
Ech wënschen äis, datt mir dat neit Aarbechtsjoer, wat elo virun äis leit, mat Geloossenheet uginn ; frou fir äis kënne mat eise Gedanken an eiser Zäit eranzeginn ; bereet ze deelen, do wou anerer äis brauchen ; gewëss, datt den Herrgott äis seent a mat äis um Wee ass.

Martin Molitor, Dechen